Prijavnica

Edukacije u četvrtoj godini Akademije poslovnih vještina provodit će se od studenog 2021. godine do lipnja 2022. godine. Neke edukacije provodit će se offline (u Zagrebu, u prostorima partnera Akademije), neke će se provoditi online.

Program Akademije dostupan je na linku https://akademija.act-grupa.hr/program-2021-2022/
Edukacije su tematski, vremenski i logistički ograničene. Broj polaznika/ica je ograničen na 20, te će se u slučaju većeg broja prijava od broja predviđenih mjesta, odabir izvršiti prema kriterijima: iskustvo, planovi profesionalnog razvoja i motivacija za sudjelovanje na edukacijama. Za sve polaznike/ice obavezno je sudjelovanje na najmanje 11 edukacija.

Prijave za četvrtu generaciju Akademije poslovnih vještina dostupne su na https://forms.gle/vrXfqkSr3eBWHZuZ7 

Rok za prijavu je 3. listopada 2021. godine, do ponoći. Odabrani polaznici/ice će obavijest o sudjelovanju u četvrtoj godini Akademije poslovnih vještina dobiti 7 dana nakon završetka roka za prijavu. Edukacija je za sve polaznike/ice besplatna.