Jedan tjedan u znaku dva modula

Upravljanje ljudskim potencijalima

Upravljanje ljudskim potencijalima i (Agilno) vođenje unutar organizacije su dvije radionice kojima se program petog izdanja Akademije poslovnih vještina nastavio u 2023. godini.

Prva je radionica održana 26. siječnja, a vodila ju je Danijela Sobočanec iz Erste banke, koja radi u odjelu Ljudskih potencijala još od njegova osnutka prije 20-ak godina.

Mentorica Sobočanec je u svojem radu primarno fokusirana na edukacije, razvoj ljudi i njihovih karijera. Zanimljivo je da je najprije diplomirala ekonomiju, a onda i psihologiju, te da volontira kao psihoterapeut u jednoj udruzi. Upravo je na njezinu inicijativu Erste banka pokrenula svoje progame korporativnog volontiranja.

Na radionici Upravljanje ljudskim potencijalima prošli smo kroz cijeli niz tema, od korporativne kulture, preko pripreme profila radnog mjesta, pa do selekcije i odabira zaposlenika te selekcijskog bontona.

Radionica Upravljanje ljudskim potencijalima / ilustracija, screenshot
Radionica Upravljanje ljudskim potencijalima / ilustracija, screenshot

Polaznicima Akademije posebno je zanimljiv i koristan bio praktični dio radionice, u sklopu kojeg su, među ostalim, iscenirali pravi razgovor za posao te kasnije analizirali svoj pristup.

Drruga radionica održala se danas, 27. siječnja. Vodila ju je Gordana Svetličić iz A1.

Taj je modul posvećen razgovoru i učenju o tome kako u nekoj organizaciji unaprijediti procese, suradnje i vođenje.

Mentorica Svetličić posebni je naglasak stavila na adekvatno odgovaranje promjenama, odnosno principe agilnog vođenja organizacije.

Razgovarali smo o tome kako da postanemo agilniji lideri, a principi takvog vođenja organizacije na trenutke su nam izgledali kao da smo ih sami napisali: oni zvuče logično i zdravorazumski.

Zaključili smo da u sektoru civilnog društva postoji i djeluje snaga koja donosi dobre društvene promjene.

Iduća radionica je na rasporedu za 9. veljače, bit će posvećena prodaji, a vodit će ju Nina Goleš i Nataša Barta Paripović iz Erste banke.

Raspored svih modula petog izdanja Akademije dostupan je ovdje.